Rólunk

A Libertarius.hu funkciójában, világszemléletében és küldetésében is egy egyedülálló médium, mely elsősorban azt hivatott előmozdítani hogy az általunk képviselt szabadságelvű eszméket és értékeket polgártásaink szélesebb köreiben is megismertessük. Ez a portál egy tucatnyi elszánt szabadságharcos által életre hívott projekt, mely arra hivatott hogy az individuális szabadság, a szabad piac, a polgári jogkiterjesztés és a jogvédelem, a magántulajdon szentségének védelme, illetve az alkotmányosság mellett kardoskodjon.

Fontosnak tartjuk leszögezni azt is: Az elsődleges célunk ezzel a kezdeményezéssel nem az, hogy potenciális versenytársakként betörjünk a médiapiacra, számunkra a legfőbb prioritás az hogy szabadságszerető honfitársaink méltó hangja legyünk a nyilvánosság előtt. Amit mi szeretnénk, és amiért mi tollat és billentyűzetet ragadva küzdünk, hogy a klasszikus liberalizmus nemes értékeire visszanyúlva teremtsünk valamikor együtt egy ideális világot, melyben lényegében mindenki autonóm, és szuverén egyénként élheti mindennapjait.

Olyan portál működtetésére vállalkoztunk melynek tartalmai a szabadelvűség olvasatában mutatják be a körülöttünk zajló életeseményeket, világpolitikai – belpolitikai történéseket, a gazdasági életben történt változásokat, az állami szervek és a kormányzat aktuális rendelkezéseit, a kirovó-felosztó jóléti intézményrendszer, az államszocialista szektorok, és a mindezt koordináló illetve ellenőrző bürokrácia átfogó működését.

Mi, alapértékeinkhez mérten kritikusak vagyunk a mindenkori államvezető politikusi osztállyal szemben, és szkeptikusak vagyunk afelől is, hogy az állam minden társadalmat érintő problémát meg tudna oldani. Mi elsősorban az egyén szabadságára, az egyéni felelősségvállalásra, az önkéntességre apellálunk, melyből a piacról és államról vallott nézeteink is erednek. Szerintünk az egyetlen gazdasági rendszer mely prosperálást és dinamikus haladást, fejlődést eredményezne az az individuum jogait maximálisan tisztelő szabadpiac, amelyben kiteljesedhet a kreatív alkotói szellem, az energikus, szorgalmas munka és a fogyasztók széles tömegeinek kiszolgálását célul kitűző akaraterő, melyek a sikeresség zálogai.

Bízunk benne, hogy lesznek akik portálunkat rendszeresen olvassák, érdeklődve nyomon követik, és akadnak majd olyanok is, akiket sikerült meggyőznünk nézeteink igazáról.

Olvassatok, kövessetek minket, munkálkodjunk minden fronton a szabadság ügyéért!

Leave a Reply